Privatumo politika

Privatumo politika

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

Šios privatumo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuriais remdamasi el. parduotuvė  tvarko pirkėjo asmens duomenis. Asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei tvarkymą.

2. Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje bus pateikta netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, el. parduotuvės administracija turi teisę vienašališkai panaikinti registraciją.

Pirkėjas tūri teisę bet kada keisti ar patikslinti esančią registracijos informaciją

El.parduotuvės administracija neatsako už pateiktų duomenų

 

3.Asmens duomenų tvarkymas
 

Esanti informacija naudojama išskirtinai tarp Pirkėjo ir El.parduotuvės: sąskaitų išrašymui, prekių pristatymui, rinkodarai.

 El.parduotuvės administracija gerbia kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigoja jokiai kitai trečiai šaliai neatskleisti duomenų, susijusių su pirkėju. Išskyrus LR įstatymais numatytais atvejais.


4. Taisyklių keitimas

El.parduotuvės administracija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" be išankstinio įspėjimo, paskelbiant naują redakciją el.parduotuvėje.

 

5.Sutikimas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos pateikėte registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

© TECHSERA, UAB 2019